پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400

پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400

950,000
قیمت از : 3,160,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700K

پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700K

950,000
قیمت از : 6,260,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i3-8100

پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i3-8100

1,550,000
قیمت از : 1,509,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN Threadripper 1900X

پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN Threadripper 1900X

2,190,000
قیمت از : 2,188,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i9-9900K

پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل i9-9900K

10,200,000
قیمت از : 8,900,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i7-7700

پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i7-7700

340,000
قیمت از : 4,390,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده ای ام دی مدل A6 9500 APU

پردازنده ای ام دی مدل A6 9500 APU

500,000
قیمت از : 550,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i3-7100

پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i3-7100

1,830,000
قیمت از : 1,777,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700

پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700

4,990,000
قیمت از : 4,380,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i5-7400

پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i5-7400

1,880,000
قیمت از : 2,425,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 2400G

پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 2400G

قیمت از : 1,980,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 2600

پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 2600

قیمت از : 2,690,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i7-7700K

پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i7-7700K

999,000
قیمت از : 5,950,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2030

پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2030

880,000
قیمت از : 640,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i5-6400

پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i5-6400

359,000
قیمت از : 2,235,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i3-6100

پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i3-6100

1,790,000
قیمت از : 1,649,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Celeron G3900

پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Celeron G3900

359,000
قیمت از : 900,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i5-7500

پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i5-7500

220,000
قیمت از : 2,490,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1200

پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1200

قیمت از : 1,380,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1600X

پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1600X

340,000
قیمت از : 2,490,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1500X

پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1500X

2,295,000
قیمت از : 2,450,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i3-6100 تری

پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i3-6100 تری

1,730,000
قیمت از : 1,897,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1400

پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1400

1,795,000
قیمت از : 2,550,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i5-6500

پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i5-6500

12,700
قیمت از : 2,130,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i7-6700

پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i7-6700

498,000
قیمت از : 3,700,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Pentium G-3260 تری

پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Pentium G-3260 تری

12,700
قیمت از : 890,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i5-7500 تری

پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i5-7500 تری

220,000
قیمت از : 2,500,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G-4400 تری

پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G-4400 تری

12,700
قیمت از : 1,240,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Pentium G3240

پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Pentium G3240

359,000
قیمت از : 1,000,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 تری

پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 تری

12,700
قیمت از : 1,200,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل A4-3400

پردازنده مرکزی ای ام دی مدل A4-3400

قیمت از : 390,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake-X مدل Core i7-7800X

پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake-X مدل Core i7-7800X

12,700
قیمت از : 5,300,000 تومان
در 1 فروشگاه
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 2200G

پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 2200G

قیمت از : 1,595,000 تومان
در 1 فروشگاه