کامپیوتر سرور ایسوس مدل TS300-E8-PS4-A

کامپیوتر سرور ایسوس مدل TS300-E8-PS4-A

236,000
قیمت از : 18,400,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر سرور ایسوس مدل  RS520-E8-RS12 E-V2 B

کامپیوتر سرور ایسوس مدل RS520-E8-RS12 E-V2 B

236,000
قیمت از : 41,775,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر سرور اچ پی مدل HPE PROLIANT ML10 GEN 9

کامپیوتر سرور اچ پی مدل HPE PROLIANT ML10 GEN 9

236,000
قیمت از : 15,600,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر سرور ایسوس مدل RS100-E9-PI2-A

کامپیوتر سرور ایسوس مدل RS100-E9-PI2-A

236,000
قیمت از : 15,559,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر سرور ایسوس مدل  RS520-E8-RS12 E-V2 A

کامپیوتر سرور ایسوس مدل RS520-E8-RS12 E-V2 A

236,000
قیمت از : 32,975,000 تومان
در 1 فروشگاه
رک کافل مدل05DVR

رک کافل مدل05DVR

236,000
قیمت از : 150,000 تومان
در 1 فروشگاه
راک  سرور کراس مدل 6UD45

راک سرور کراس مدل 6UD45

236,000
قیمت از : 195,000 تومان
در 1 فروشگاه
راک سرور کراس مدل9UD45

راک سرور کراس مدل9UD45

236,000
قیمت از : 255,000 تومان
در 1 فروشگاه
راک سرور کراس مدل   4UH45

راک سرور کراس مدل 4UH45

236,000
قیمت از : 220,000 تومان
در 1 فروشگاه