کامپیوتر کوچک ایسوس مدل TS10-B003D

کامپیوتر کوچک ایسوس مدل TS10-B003D

1,495,000
قیمت از : 2,187,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر  اچ پی مدل Z2 Mini G3 - A

کامپیوتر اچ پی مدل Z2 Mini G3 - A

1,495,000
قیمت از : 19,900,000 تومان
در 1 فروشگاه
برد رسپبری پای 3 مدل B پلاس

برد رسپبری پای 3 مدل B پلاس

1,495,000
قیمت از : 785,000 تومان
در 1 فروشگاه
زیرو کلاینت نت کامپیوتر مدل X1

زیرو کلاینت نت کامپیوتر مدل X1

1,495,000
قیمت از : 750,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T610 - A

کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T610 - A

1,495,000
قیمت از : 2,590,000 تومان
در 1 فروشگاه
برد رسپبری پای 3 مدل B PLUS نسخه RS

برد رسپبری پای 3 مدل B PLUS نسخه RS

1,495,000
قیمت از : 756,000 تومان
در 1 فروشگاه
برد رسپبری پای مدل Zero

برد رسپبری پای مدل Zero

1,495,000
قیمت از : 444,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل VivoMini VM65N-G022M

کامپیوتر کوچک ایسوس مدل VivoMini VM65N-G022M

1,495,000
قیمت از : 8,365,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اچ پی مدل  T310  Zero Client - B

کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T310 Zero Client - B

1,495,000
قیمت از : 3,000,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک زوتک مدل MINI PC ZBOX-BI322-B

کامپیوتر کوچک زوتک مدل MINI PC ZBOX-BI322-B

1,495,000
قیمت از : 2,650,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH - B

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC5CPYH - B

1,495,000
قیمت از : 3,200,000 تومان
در 1 فروشگاه
برد رسپبری پای3 مدل B

برد رسپبری پای3 مدل B

1,495,000
قیمت از : 620,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-B

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-B

1,495,000
قیمت از : 9,590,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC8i7BEH-B

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC8i7BEH-B

1,495,000
قیمت از : 9,620,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل VivoMini UN65 M010M

کامپیوتر کوچک ایسوس مدل VivoMini UN65 M010M

1,495,000
قیمت از : 7,150,000 تومان
در 1 فروشگاه
تین کلاینت میوا مدل GS-2550

تین کلاینت میوا مدل GS-2550

1,495,000
قیمت از : 2,755,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک زوتک مدل  ZBOX- CI327NANO-BE

کامپیوتر کوچک زوتک مدل ZBOX- CI327NANO-BE

1,495,000
قیمت از : 3,850,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T610 - B

کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T610 - B

1,495,000
قیمت از : 2,799,900 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-F

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-F

1,495,000
قیمت از : 9,690,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC D54250WYKH

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC D54250WYKH

1,495,000
قیمت از : 6,384,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اچ پی مدل Zero Client T310 Tera2 Quad Display Fiber

کامپیوتر کوچک اچ پی مدل Zero Client T310 Tera2 Quad Display ...

1,495,000
قیمت از : 3,140,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک  مدل J1900  با 4 کارت شبکه

کامپیوتر کوچک مدل J1900 با 4 کارت شبکه

1,495,000
قیمت از : 2,950,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T610 - D

کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T610 - D

1,495,000
قیمت از : 3,499,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T610 - C

کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T610 - C

1,495,000
قیمت از : 3,200,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH/X1-A

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I5BNH/X1-A

1,495,000
قیمت از : 8,100,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک گیگابایت مدل GB-BKi7HA-7500

کامپیوتر کوچک گیگابایت مدل GB-BKi7HA-7500

1,495,000
قیمت از : 8,187,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک پت مدل T810 - H

کامپیوتر کوچک پت مدل T810 - H

1,495,000
قیمت از : 7,800,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T610 - F

کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T610 - F

1,495,000
قیمت از : 2,859,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T610 - E

کامپیوتر کوچک اچ پی مدل T610 - E

1,495,000
قیمت از : 3,350,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-A

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC7I7BNH-A

1,495,000
قیمت از : 8,950,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC8i3BEH-B

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC8i3BEH-B

1,495,000
قیمت از : 4,950,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک ایسوس مدل VivoMini VM65N-G022M-A

کامپیوتر کوچک ایسوس مدل VivoMini VM65N-G022M-A

1,495,000
قیمت از : 7,938,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک اچ پی مدل Zero Client T310 Tera2 Ethernet

کامپیوتر کوچک اچ پی مدل Zero Client T310 Tera2 Ethernet

1,495,000
قیمت از : 2,940,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک ازراک مدل Beebox N3010-NUC

کامپیوتر کوچک ازراک مدل Beebox N3010-NUC

1,495,000
قیمت از : 2,850,000 تومان
در 1 فروشگاه
 کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC8i3BEH - A

کامپیوتر کوچک اینتل مدل NUC8i3BEH - A

1,495,000
قیمت از : 5,280,000 تومان
در 1 فروشگاه
کامپیوتر کوچک  گیگابایت مدل GB-BKi5 HA-7200

کامپیوتر کوچک گیگابایت مدل GB-BKi5 HA-7200

1,495,000
قیمت از : 6,900,000 تومان
در 1 فروشگاه