%7 فروش ویژه
رک شبکه مدل 6U35CM

رک شبکه مدل 6U35CM

236,000
قیمت از : 220,000 تومان
در 1 فروشگاه
رک دیواری مدل ۰۵

رک دیواری مدل ۰۵

236,000
قیمت از : 159,000 تومان
در 1 فروشگاه
%8 فروش ویژه
رک شبکه مدل 12U60CM

رک شبکه مدل 12U60CM

489,000
قیمت از : 450,000 تومان
در 1 فروشگاه
رک سرور اکوئیپ مدل ERS-3266

رک سرور اکوئیپ مدل ERS-3266

236,000
قیمت از : 1,620,000 تومان
در 1 فروشگاه
%6 فروش ویژه
رک شبکه مدل 4U50CM

رک شبکه مدل 4U50CM

213,000
قیمت از : 200,000 تومان
در 1 فروشگاه
رک شبکه مدل 7U45CM

رک شبکه مدل 7U45CM

318,000
قیمت از : 290,000 تومان
در 1 فروشگاه
%6 فروش ویژه
رک شبکه مدل 9U60CM

رک شبکه مدل 9U60CM

438,000
قیمت از : 410,000 تومان
در 1 فروشگاه
رک سرور اکوئیپ مدل ERS-3261

رک سرور اکوئیپ مدل ERS-3261

236,000
قیمت از : 1,750,000 تومان
در 1 فروشگاه
رک سرور اکوئیپ مدل ERS-3866

رک سرور اکوئیپ مدل ERS-3866

236,000
قیمت از : 1,730,000 تومان
در 1 فروشگاه
رک سرور اکوئیپ مدل ERS-3761

رک سرور اکوئیپ مدل ERS-3761

236,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
رک شبکه مدل 4U40CM

رک شبکه مدل 4U40CM

236,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
رک سرور مدل NSP 42 Unit

رک سرور مدل NSP 42 Unit

236,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1766

رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1766

236,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
رک سرور اکوئیپ مدل ERS-2168

رک سرور اکوئیپ مدل ERS-2168

236,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
رک دیواری  اکوئیپ مدل ERW-0966

رک دیواری اکوئیپ مدل ERW-0966

236,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
رک سرور اکوئیپ مدل ERS-2868

رک سرور اکوئیپ مدل ERS-2868

236,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه
رک دیواری اکوئیپ مدل ERW -0465D

رک دیواری اکوئیپ مدل ERW -0465D

236,000
بدون قیمت
در 1 فروشگاه